Deze internetsite wordt geëxploiteerd door

Buurmans Transport
Prinses Margrietstraat 33
8019 ZD Zwolle
E: info@morgeninjehanden.nl
T: 0646206893

KvK-nummer: 62988115
BTW-identificatienummer: 101253436B01

Voor zover deze website links naar andere websites bevat, ligt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor deze websites bij de betreffende beheerders. morgeninjehanden.nl heeft voor het toevoegen van links, de inhouden van de websites op eventuele wetsovertredingen gecontroleerd. morgeninjehanden.nl heeft geen invloed op de inhoudelijke vormgeving van de gelinkte websites, waarmee morgeninjehanden.nl de inhouden van de websites uitdrukkelijk niet als de eigen erkent. morgeninjehanden.nl controleert de betreffende websites regelmatig. In zoverre morgeninjehanden.nl kennis neemt van een wetsovertreding op een website, wordt de link naar deze per direct verwijderd. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden alsook voor schade die door gebruik of niet gebruik van de op de gelinkte website staande informatie is ontstaan, is uitsluitend de betreffende aanbieder verantwoordelijk.